Birim Yöneticisi

Bahçeşehir üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; ilgili birimin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkililik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak […]

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ( Birim Yöneticisi )