Ankara – Balgat Şube Perakende Pörtföy Yönetmeni

aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni müşteri kazanımını sağlamak, mevcut müşterilerin takip edilerek, varlık performanslarının iyileştirilmesi, ürün karlılığının arttırılması, pazar ve müşteri verilerinin toplanması ve analiz edilmesi, yeni müşteri kazanımını sağlamak, […]

Ankara

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ( Bireysel Bankacılık Portföy Yönetici/Yönetmen Yardımcısı )